11c

زبان انگلیسی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

چگونه بدون آگاهی از زبان ارشد ، مزیت آن را در کنکور از آنِ خود کنیم؟
زبان انگلیسی مدیریت ، حسابداری و اقتصادزبان انگلیسی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
قیمت قیمت : 12700 تومان
3616 بازدید
نوع فایل : zip