11c

تست های خط به خط تئوری مدیریت قسمت دوم

برای اولین بار خط به خط کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی قسمت دوم .....
تست های خط به خط تئوری مدیریت قسمت دومتست های خط به خط تئوری مدیریت قسمت دوم
قیمت قیمت : 22300 تومان
2909 بازدید
نوع فایل : zip