11c

تست های خط به خط تئوری مدیریت قسمت اول

برای اولین بار خط به خط کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی قسمت اول.....
تست های خط به خط تئوری مدیریت قسمت اولتست های خط به خط تئوری مدیریت قسمت اول
قیمت قیمت : 9200 تومان
3502 بازدید
نوع فایل : zip